Naoki Kato

Yellow Pepper #26 by naoki Kato

2.5" x 2.25" x 4"

Porcelain,

Made in Okayama, Japan